Cục đẩy công suất

LA 5002

Cục đẩy LA 5002

Đẩy 2 kênh, 2 x 500W

Giá: 8.800.000 đ

LA 6002

Cục đẩy LA 6002

Cục đẩy, 2 kênh 2x600W

Giá: 9.500.000 đ

LA 8002

Cục đẩy LA 8002

Cục đẩy, 2 kênh 2x800W

Giá: 10.500.000 đ

LA 15002

Cục đẩy LA 15002

Cục đẩy 2 kênh 2x1500W

Giá: 16.000.000 đ

LA 18002

Cục đẩy LA 18002

Cục đẩy 2 kênh 2x1800W

Giá: 25.000.000 đ

LA 2610

Cục đẩy LA 2610

Cục đẩy 3 kênh  2x600W+1000W

Giá: 13.500.000 đ

LA 2810

Cục đẩy LA 2810

Cục đẩy 3 kênh 2x800W+1000W

Giá: 15.000.000 đ

LA 5004

Cục đẩy LA 5004

Cục đẩy 4 kênh 4 x 500W

Giá: 12.200.000 đ

LA 8004

Cục đẩy LA 8004

Cục đẩy 4 kênh 4x800W

Giá: 14.000.000 đ

LA 9004

Cục đẩy LA 9004

 Cục đẩy 4 kênh  4x900W

Giá: 16.200.000 đ

LA 12004

Cục đẩy LA 12004

Cục đẩy 4 kênh 4x1200W

Giá: 18.500.000 đ

LA 15004

Cục đẩy LA15004

Cục đẩy 4 kênh 4 x 1500W

Giá: 20.000.000 đ

LA18004

Cục đẩy LA18004

Cục đẩy 4 kênh 4 x 1800W

Giá: 22.000.000 đ

SLA 2.15

Cục đẩy SLA 2.15

Cục đẩy 2 kênh 2x1500W

Giá: 17.500.000 đ

SLA 2.25

Cục đẩy SLA 2.25

Cục đẩy 2 kênh 2 x 2500W

Giá: 22.000.000 đ

SLA 4.15

Cục đẩy SLA 4.15

Cục đẩy 4 kênh 4 x 1500W

Giá: 23.500.000 đ

SLA 4.25

Cục đẩy SLA 4.25

Cục đẩy 4 kênh 4 x 2500W

Giá: 32.000.000 đ

MA 2.18

Cục đẩy MA 2.18

Đẩy MA 2.18, 2 kênh 2 x 1800W

Giá: 16.000.000 đ

PA4800

Cục đẩy PA4800

Giá: Liên hệ

D-4800

Giá: 18.600.000 đ

D-2800

Giá: 9.300.000 đ