Loa & Sub

GS-10

Loa GS-10

 

Giá: 14.000.000 đ

GS-12

Loa GS-12

Giá: 16.000.000 đ

ES-12

Loa ES-12

Giá: 22.000.000 đ

ES-15

Loa ES-15

Giá: 26.000.000 đ

GS-115

Loa GS-115

Giá: 14.000.000 đ

ES- 118

Loa siêu trầm ES-118

Giá: 18.000.000 đ

ES-218

Loa siêu trầm ES- 218

Giá: 28.000.000 đ

SD-12

Sub điện bass 30

Giá: 6.000.000 đ

SW-12 Pro (Nâu)

Sub điện SW-12 Pro (Phiên bản màu nâu)

Giá: 6.800.000 đ

SW-12 Pro(Đỏ)

Sub điện SW-12 Pro (Phiên bản màu đỏ)

Giá: 6.800.000 đ

SW-15 Pro

Sub điện SW-15 Pro

Giá: 7.900.000 đ